Per-Olof Eklund

Tillbaka
bild Per-Olof Eklund

Medlem av

Göta Älvdalens konstnärssektion

sedan 1999.

Min fascination av färg går tillbaka så långt mitt minne når. Genom lyckosam uppmuntran av mina föräldrar, bildlärare och andra vänner utefter min stig, har jag fått utveckla mitt bildspråk på egen hand.

Som biolog ligger landskapsmåleri nära mitt hjärta, men även bildbyggnad i gränslandet mellan dröm och verklighet.

Har arbetat som bildlärare sedan flera år, men efter tusenårsskiftet nyligen, kan jag ägna min tid åt mitt måleri.

Min första utställning var i Kungälv 1974 och sedan dess har jag ställt ut i bl.a. Lödöse, Göteborg, Alingsås, Linköping, Hälsingborg, Stockholm och Vänersborg. Årliga utställningar i Marstrand samt Älvsborgssalongen vid några tillfällen.

Representerad i flera kommuner och landsting samt i utländska privata samlingar.