Martin Posers Minnesfond

Stipendier till ungdommar från Västra Götaland eller Göteborgs och Bohuslän

Stipendier från Martin Posers Minnesfond utdelas till undommar t.o.m. 25 års ålder som utbildar sig inom konstnärliga, estetiska eller kulturella uttrycksformer såsom bildkonst; musik; dans; litterär verksamhet etc.

Ansökan om stipendium skall tillställas styrelsen för minnesfonden senast 15 oktober. Maximalt utdelas 2000:- per kalenderår. Årets stipendiat meddelas senast den10 november.

Kontaktpersoner: Karin och Per-Olof Eklund, Barlindsväg 23, 442 65 Marstrand. Tel. 0303 / 60933.

bild Blomsterstilleben med symboler
Startsidan Blomsterstilleben
med symboler
Martin Poser